Algemene Informatie

Het doel van de peuteropvang is het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuter leert om te gaan met zichzelf in relatie tot andere kinderen. Samen spelen, samen dingen delen. Het is belangrijk dat uw peuter zich op het gemak voelt en de peuteropvang leuk vindt.

Onze VVE peuteropvang werkt met een ontwikkelingsstimulerend programma, genaamd Speelplezier. Iedere dag is er een voorbeeldspel, waarin de leidsters enkele woorden of begrippen uitbeelden in een klein toneelstukje. Daarna worden de peuters in kleine groepen verdeeld en gaan ze spelenderwijs aan de slag met deze woorden, bv. in de huishoek of het atelier. Daarnaast is er bij de inloop en op het einde van de ochtend tijd voor vrij spel en buiten spelen.

Als u uw peuter ’s morgens brengt kunt u samen een puzzeltje maken, een boekje lezen of als u vragen heeft kunt u deze stellen aan de leiding. Rond 8.45 uur als alle ouders afscheid hebben genomen, starten we met het ochtendprogramma. Tijd voor een gesprekje of het bewonderen van een werkje is er natuurlijk ook na 12.30 uur, als u uw peuter komt ophalen.

Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren organiseren wij meeloopochtenden,  zodat u een indruk krijgt van onze werkwijze.

Als u interesse heeft in onze peuteropvang kunt u via de mail of telefonisch contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak om samen met uw peuter eens rond te kijken op onze peuteropvang. U krijgt van ons tijdens dat bezoek alle informatie over praktische zaken, maar natuurlijk ook over hoe wij werken en hoe we ervoor zorgen dat uw peuter zich bij ons thuis voelt. Samen kunnen we dan bekijken wanneer uw peuter kan starten en op welke dagdelen u uw peuter wilt inschrijven. Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden via de site. We proberen met uw wensen rekening te houden, maar dit is natuurlijk niet altijd mogelijk.

Peuters 2-4 jaar VVE groep: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend
Aanmelden: graag na een telefonische afspraak of via een aanvraag per mail.

Wennen van de peuters gaat in overleg met de ouders.

De medewerkers van de Slotmuisjes:

Juf Gusta, beroepskracht

Juf Suzanne, beroepskracht

Juf Sandra, vrijwilligster

 

Juf Saskia, vrijwilligster

Juf Rina, vrijwilligster

Juf Helène, vrijwilligster

Juf Marij, vrijwilligster

Adresgegevens

Willem Vliegenstraat 9
6271 DA Gulpen

Tel. 06-38340360

email: slotmuisjes@spelentere.nl

Locatie

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 12.30 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.15 uur tot 13.15 uur.

Foto's van onze peuteropvang