Algemene Informatie

Binnen de groepen wordt er met thema’s gewerkt volgens de werkwijze van Speelplezier. Dit sluit aan op de werkwijze in groep 1/2 van het basisonderwijs.

8.45 uur tot 9.10 uur: Spelinloop
9.10 uur tot 9.20 uur: Opruimen
9.20 uur tot 9.45 uur: Voorbeeldspel. De groep wordt verdeeld in drie groepen ( atelier, huishoek, vrije keus samen met vrijwilliger).
9.45 uur tot 10.00 uur: Begeleide activiteit
10.00 uur tot 10.30 uur: Eten
11.00 uur tot 11.30 uur: spelen in de hoeken
11.30 uur tot 11.45 uur: Gezamenlijke afsluiting

Na het afsluitversje gaan de deuren open voor de ouders en is de ochtend ten einde.

Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met de groepsleiding (043-3061011). U kunt inschrijven tijdens de openingstijden en tussen 12.00 uur en 13.00 uur op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag.

Adresgegevens

St. Jozefplein 53
6291 HH Vaals

Tel. 043-3061011

email: ukkepuk@spelentere.nl

Locatie

Openingstijden

Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur.

Foto's van onze peuteropvang