Algemene Informatie

Ukkepuk is een VVE locatie. Binnen de groepen wordt er met thema’s gewerkt volgens de werkwijze van Speelplezier. Dit sluit aan op de werkwijze in groep 1/2 van het basisonderwijs.

8.30 uur tot 8.45 uur: Binnenkomst
8.45 uur tot 9.30 uur: Vrij spel
9.30 uur tot 9.40 uur: We ruimen samen op
9.40 uur tot 10.00 uur: Kring en voorbeeldspel
10.00 uur tot 10.15 uur: Kleine beweegactiviteit gekoppeld aan thema
10.15 uur tot 11.35 uur: De groep wordt gesplitst
10.35 uur tot 10.50 uur: Wc ronde en spel
10.50 uur tot 11.10 uur: Eten
11.10 uur tot 11.40 uur: we gaan naar buiten
11.40 uur tot 12.00 uur: extra begeleide activiteit
12.00 uur tot 12.20 uur: vrij spel
12.20 tot 12.30 uur: Er is nog een rustmoment. We zingen liedjes, lezen een boekje

 

Na het afsluitversje gaan de deuren open voor de ouders en is de ochtend ten einde.

Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met de groepsleiding (043-3061011). U kunt inschrijven tussen 12.30 uur en 13.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden via de site.

Adresgegevens

St. Jozefplein 53
6291 HH Vaals

Tel. 043-3061011

email: ukkepuk@spelentere.nl

Locatie

Openingstijden

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op woensdagochtend hebben we geen reguliere opvang. Wij werken dan in kleine groepjes. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

Foto's van onze peuteropvang