Fijne vakantie 2017

Leidsters, vrijwilligsters, directie en Raad van Toezicht wensen alle peuters, hun ouders, broertjes en zusjes een hele fijne vakantie toe. Tot in het nieuwe schooljaar! Voor de peuters die kleuters worden: heel veel plezier op de basisschool!