Algemene Informatie

Onze VVE-peuteropvang werkt met een ontwikkelingsstimulerend programma, genaamd Speelplezier. Iedere dag is er een voorbeeldspel, waarin de leidsters enkele woorden of begrippen uitbeelden in een klein toneelstukje. Daarna worden de peuters in kleine groepen verdeeld en gaan ze spelenderwijs aan de slag met deze woorden, bv. in de huishoek of het atelier. 

Wij hebben 2 groepen. Eén groep is elke ochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Deze groep heeft maximaal 16 peuters. Deze groep wordt begeleid door Gusta en Suzanne en een vrijwilligster. De andere groep is de maandag en woensdaggroep en geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Deze groep wordt begeleid door Kirsten en Sandra. In deze groep zitten maximaal 8 peuters. Hierdoor kan er extra aandacht gegeven worden aan bv. taal.

Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren wordt u uitgenodigd om een deel van de ochtend te komen kijken. Zo krijgt u een beter beeld van onze werkwijze.

Aanmelden: graag via info@spelentere.nl. Wilt u een keertje komen kijken, bel of mail dan naar de Slotmuisjes.

Hieronder vindt u het ochtendprogramma van beide groepen.

VVE-groep

8.30 uur tot 8.45 uur: binnenkomst
8.45 uur tot 9.45 uur: vrij spel. Deze tijd wordt benut om aan te sluiten bij het spel en om te observeren.
9.45 uur tot 9.55 uur: we zetten de zandloper/klok en ruimen hierna op. We gebruiken hierbij foto’s. Zo is het duidelijk wie waar opruimt.
9.55 uur tot 10.15 uur: kring en voorbeeldspel
10.15 uur tot 10.45 uur: naar de gymzaal 
10.45 uur tot 11.10 uur: liedjes zingen en eten
11.10 uur tot 11.15 uur: wc-ronde en spel
11.15 uur tot 12.00 uur: naar buiten toe als het weer het toelaat. Er volgt een kleine beweegactiviteit. Deze activiteit staat afwisselend in het teken van taal of rekenen.
12.00 uur tot 12.20 uur: we werken in kleine groepjes aan een activiteit
12.20 uur tot 12.25 uur: opruimen
12.25 uur tot 12.30 uur: afsluiting. We zingen samen een afscheidsliedje.

De maandag/woensdaggroep

8.30 uur tot 8.45 uur: binnenkomst
8.45 uur tot 9.05 uur: het voorbeeldspel wordt gespeeld
9.05 uur tot 9.45 uur: vrij spel. Deze tijd wordt benut om aan te sluiten bij het spel en om te observeren
9.45 uur tot 9.55 uur: we zetten de zandloper/klok en ruimen hierna op. We gebruiken hierbij foto’s. Zo is het duidelijk wie waar opruimt
9.55 uur tot 10.15 uur: de kring
10.15 uur tot 10.45 uur: we gaan naar de gymzaal
10.45 uur tot 11.10 uur: liedjes zingen en eten
11.10 uur tot 11.15 uur: wc-ronde en spel
11.15 uur tot 12.00 uur: naar buiten toe als het weer het toelaat. Er volgt een kleine beweegactiviteit. Deze activiteit staat afwisselend in het teken van taal of rekenen.
12.00 uur tot 12.20 uur: we werken in kleine groepjes aan een activiteit
12.20 uur tot 12.25 uur: opruimen
12.25 uur tot 12.30 uur: afsluiting. We zingen samen een afscheidsliedje.

De medewerkers van de Slotmuisjes:

Juf Gusta, beroepskracht

Juf Suzanne, beroepskracht

Juf Kirsten, beroepskracht

Juf Sandra, vrijwilligster

 

Juf Saskia, vrijwilligster

Juf Rina, vrijwilligster

Juf Helène, vrijwilligster

Juf Marij, vrijwilligster

Adresgegevens

Willem Vliegenstraat 9
6271 DA Gulpen

Tel. 06-38340360

email: slotmuisjes@spelentere.nl

Locatie

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 12.30 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.15 uur tot 13.15 uur.

Foto's van onze peuteropvang