Algemene Informatie

Ukkepuk is een VVE locatie. Binnen de groepen wordt er met thema’s gewerkt volgens de werkwijze van Speelplezier. Dit sluit aan op de werkwijze in groep 1/2 van het basisonderwijs.

8.30 uur tot 8.45 uur: Binnenkomst
8.45 uur tot 9.30 uur: Vrij spel
9.30 uur tot 9.40 uur: We ruimen samen op
9.40 uur tot 10.00 uur: Kring en voorbeeldspel
10.00 uur tot 10.15 uur: Kleine beweegactiviteit gekoppeld aan thema
10.15 uur tot 10.35 uur: De groep wordt gesplitst
10.35 uur tot 10.50 uur: Wc ronde en spel
10.50 uur tot 11.10 uur: Eten
11.10 uur tot 11.40 uur: we gaan naar buiten
11.40 uur tot 12.00 uur: extra begeleide activiteit
12.00 uur tot 12.20 uur: vrij spel
12.20 tot 12.30 uur: Er is nog een rustmoment. We zingen liedjes, lezen een boekje

Na het afsluitversje gaan de deuren open voor de ouders en is de ochtend ten einde.

Op woensdagochtend is er geen reguliere groep.

Als onderdeel van het VVE-programma bieden wij iedere woensdagochtend ouder- en kind-activiteiten aan en vinden er ook huisbezoeken plaats.

Wij vinden het belangrijk om u als ouder te betrekken bij hetgeen wij op de peuteropvang doen. Vandaar dat wij middels een roulatiesysteem iedere ouder de gelegenheid bieden om met zijn of haar peuter aan de activiteiten op woensdagochtend mee te doen.

Dit gaat als volgt:

Er wordt een gezamenlijke activiteit uitgevoerd met 3 ouders en peuters. De activiteit duurt gemiddeld 45 minuten.

Iedere woensdag zijn er andere ouders en peuters aan de beurt. Dit aanbod is niet alleen voor de ouders van een peuter met een VVE-indicatie maar voor alle ouders en peuters.

De leidsters maken een planning en zullen u doorgeven wanneer u aan de beurt bent.

Gedurende de activiteiten in de groep zal Bianca van Hooff, onze zorgcoördinator, in de andere groepsruimte aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden, u te helpen met het invullen van formulieren en zal ze de intake-gesprekken voeren.

Ook is er een samenwerking met de bibliotheek op deze ochtend. Hoe deze samenwerking er op het moment van deelname aan het ochtendprogramma uitziet is afhankelijk van activiteit, thema, etc.

Huisbezoeken:

Wij vinden het tevens belangrijk om de verbinding tussen de thuissituatie en de peuteropvang  zo optimaal mogelijk vorm te geven. Samen dragen wij de zorg voor uw kind!

Nadat een peuter bij ons gestart is zal de leidster in overleg met de ouder(s) een huisbezoek plannen. Dit bezoek vindt op woensdagochtend plaats. De tijd wordt samen met de ouder afgestemd.

Tijdens dit huisbezoek heeft u als ouder de mogelijkheid om vragen te stellen, (bijvoorbeeld over het aanbod op de peuteropvang, opvoeding, zindelijkheid etc.) of om samen met de leidster bijvoorbeeld het intakeformulier in te vullen (mocht u dit lastig vinden).

Enkele ervaringen van ouders die hebben deelgenomen aan het woensdagochtendprogramma:

Thuisbezoek:

Juffrouw Kim (de peuterspeelzaalleidster) kwam gezellig bij Jolie en Emmy op bezoek. Jolie en Emmy vonden het nogal spannend, maar ook heel leuk dat de juf op bezoek kwam want dat was toch ook wel bijzonder! Vol trots werd de juf ontvangen door de meiden en mama. Er werd natuurlijk van alles uit de kast gehaald, letterlijk en figuurlijk. Ook juf Kim had iets meegenomen namelijk leuke tekeningen. Mama en juf Kim hebben tijdens de thee en koekjes ook van alles besproken over de meiden en de peuterspeelzaal. De meiden hebben het bezoek als heel prettig ervaren. Het gaf de meiden ook een fijn gevoel dat de juf ook aandacht kon geven aan alleen Jolie en Emmy in een (voor hun) vertrouwde omgeving.

Mama op bezoek bij de peuterspeelzaal:

Onlangs gingen Jolie, Emmy en mama op bezoek bij de peuterspeelzaal. Die dag was er een speciaal programma opgesteld; eerst zouden de aanwezige ouders en kinderen een gezamenlijke groepsactiviteit ondernemen en aansluitend een bezoekje aan de bibliotheek brengen. In de bibliotheek aangekomen zouden de kinderen een rondleiding krijgen en er zou een verhaaltje voorgelezen worden. Er werd dus gestart met een kringgesprek, daarna werden er verschillende activiteiten gedaan zoals kranten scheuren met de voeten, balanceren op de bank, ballonnen gooien en kruipen door een tunnel. Toen was het tijd om naar de bibliotheek te gaan. Samen zingend liepen we naar de bibliotheek waar we vriendelijk werden ontvangen door de medewerkers van de bibliotheek.

De kinderen vonden al die boeken zeer interessant en indrukwekkend. De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal dat vervolgens werd voorgelezen. Ook kregen de kinderen een leuk presentje én een gratis lidmaatschap van de bibliotheek. Jolie en Emmy hebben dan ook gelijk boeken geleend. Na een volgepakte ochtend was het weer tijd om terug te gaan naar de klas alwaar we afscheid hebben genomen van de juffen. Jolie en Emmy hebben op weg naar huis nog ruimschoots stilgestaan bij alle leuke ervaringen die ze hebben opgedaan, en wat natuurlijk superleuk was, was het feit dat ze dit met mama samen hebben mogen meemaken.

Groet Kim Dresse-Krings

Huisbezoek bij ouders van peuter

Hartelijk dank voor uw bezoek aan ons huis. Het was een geweldige en gezellige bijeenkomst. De vriendelijke juf Mieke bekeek het huis van onze peuter en keek naar de Nederlandse spelletjes en kinderprogramma’s die onze peuter keek en gaf ons enkele tips om volledig Nederlands te leren, haar prestatie-en studievaardigheden te ontwikkelen.

Ons doel is om samen te werken aan een beter leven voor onze kinderen.

 

Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met de groepsleiding (06-28149645). Inschrijven kan via info@spelentere. U ontvangt dan een inschrijfformulier en machtiging. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden via de site.

De medewerkers van Ukkepuk:

Juf Eveline, beroepskracht de Klauterkabouters

Juf Saïda, beroepskracht de Klauterkabouters

Juf Mieke, beroepskracht de Knuffelberen

Juf Kim, beroepskracht de Knuffelberen

 

Juf Claudia, beroepskracht de Knuffelberen en de Klauterkabouters

 

Juf Anja, vrijwilligster de Klauterkabouters

 

 

Juf Leny vrijwilligster de Knuffelberen

Juf Mariëlle, vrijwilligster de Knuffelberen

Juf Ans is de vaste invalkracht voor de vrijwilligers

Adresgegevens

St. Jozefplein 53
6291 HH Vaals

Tel. 06-28149645

email: ukkepuk@spelentere.nl

Locatie

Openingstijden

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op woensdagochtend hebben we geen reguliere opvang. Wij werken dan in kleine groepjes. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

Foto's van onze peuteropvang