Welkom

U woont in de gemeente Gulpen-Wittem of Vaals. U bent op zoek naar een peuteropvanglocatie. Dan bent u op zoek naar ons.

Wie zijn wij?

Spelentère peuterspeelzaalwerk heeft
  • 4 peuteropvanglocaties in de gemeente Gulpen-Wittem
  • 2 peuteropvanglocaties in de gemeente Vaals

 

Werkzaam voor alle locaties:

Helmy, directeur

Bianca, zorgcoördinator/pedagogisch coach/VVE-coach/kindercoach

Anita, administratie

Wat is peuteropvang?

Peuteropvang is er voor kinderen van 2-4 jaar om zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen. Het is een laagdrempelige voorziening bij u in de buurt waar kinderen in een veilige, uitnodigende omgeving elkaar ontmoeten, lekker kunnen spelen en vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken. De peuteropvang is de schakel tussen het gezin en de basisschool. Onze peuteropvanglocaties zijn gevestigd binnen de muren van de basisscholen.
Is uw belangstelling gewekt, neem dan gerust contact op met de peuteropvanglocatie van uw keuze.

De Peuteropvanglocaties

Peuteropvang 't Kelderke Wijlre

Tienbundersweg 1a
6321 CP Wijlre

Tel 06-30518561 (telefonisch bereikbaar tussen 8.15 uur en 13.00 uur)

email: kelderke@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang de Blokkendoos Eys

Kanariestraat 1
6287 BB Eys

Tel 06-11177678

email: blokkendoos@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang Het Speelhuis Mechelen

Hilleshagerweg 32
6281 AE Mechelen

Tel. 06 – 83 03 45 47

email: speelhuis@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang de Slotmuisjes Gulpen

Willem Vliegenstraat 9
6271 DA Gulpen

Tel. 06-38340360

email: slotmuisjes@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang Olleke Bolleke Vijlen

Vijlenberg 139
6294 AT Vijlen

Tel 06-30472181

email: ollekebolleke@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang Ukkepuk Vaals

St. Jozefplein 53
6291 HH Vaals

Tel 06-28149645

email: ukkepuk@spelentere.nl

Meer informatie

Algemene Informatie

Inschrijven kan via een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden  of afhalen bij de peuteropvang. LET OP: bij een inschrijving hoort ook een machtiging. Dit formulier kunt u ook downloaden (zie machtiging).

De ingevulde formulieren kunt u opsturen naar info@spelentere.nl of sturen aan Helmy Bijster, Mesweg 14, 6287 BH Eys.

De ouderbijdrage wordt maandelijks geincasseerd via automatische incasso. U kunt het machtigingsformulier downloaden met de volgende link.

Het uitschrijven van uw kind doet u middels een uitschrijfformulier. Dit formulier kunt u afhalen bij de peuteropvang of downloaden via de site. Een uitschrijvingsformulier dient 1 maand voor de daadwerkelijke uitschrijving ingeleverd te worden. U hoeft alleen uit te schrijven als u eerder dan het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met de opvang stopt.

Wellicht heeft u een keer extra opvang nodig. Dan kunt u als het totaal aantal peuters niet boven de 16 uitkomt, gebruik maken van een incidentele plaatsing. U betaalt hiervoor 14,50 euro per dagdeel. U kunt het bedrag voldoen bij een van de leidsters. Maakt u in een korte periode vaker gebruik van incidentele opvang, dan zal de leidster met u in gesprek gaan om van de incidentele plaatsing een vaste plaatsing te maken.

Het ruilen van dagen is binnen de peuteropvanglocaties van Spelentère niet mogelijk. Wij bieden u wel de mogelijkheid van incidentele plaatsing. Zie bovenstaande.

Voor de gemeente Gulpen-Wittem en Vaals geldt in 2023 het volgende:

Voor de ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag geldt een uurtarief van € 10,20. Een deel van deze kosten krijgt u door de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst terug.

Voor de ouder met recht op kinderopvangtoeslag en een VVE peuter geldt een uurtarief van € 9,12. Over de eerste 2 dagdelen vraagt de ouder kinderopvangtoeslag aan. Het derde en vierde dagdeel wordt door de gemeente bekostigd. Voor de VVE locatie in Mechelen vraagt de ouder vanaf 2,5 jaar kinderopvangtoeslag aan voor 8 uur. De overige uren worden door de gemeente vergoed.

Heeft u als ouder geen recht op kinderopvangtoeslag, dan blijft de gemeente verantwoordelijk. De ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel. Om te kunnen bepalen hoeveel u dient te betalen, heeft Spelentère inkomensgegevens nodig ( verdere informatie volgt via de mail). Ook hier wordt uitgegaan van een uurprijs van € 9,12.  

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en heeft u een VVE peuter, dan subsidieert de gemeente een deel van de ouderbijdrage. U betaalt per maand € 14,40 voor de locaties in Eys en Vijlen voor 4 dagdelen vanaf 2,5 jaar. Tot 2,5 jaar betaalt u de helft. In Wijlre en Gulpen betaalt u € 19,20 bij 4 dagdelen vanaf 2,5 jaar. Tot 2,5 jaar betaalt u de helft. Voor de VVE locatie in Mechelen geldt een bijdrage van € 7,80 per maand tot 2,5 jaar. Hierna betaalt u voor 5 dagdelen € 19,50 per maand. In Vaals starten peuters meteen 4 dagdelen en betaalt de ouder € 19,20 per maand.

Er geldt een minimale afname van 2 dagdelen. Wilt u meer dan 2 dagdelen afnemen, dan betaalt u de volledige uurprijs van € 10,20.

Heeft u vragen over bovenstaande, bel gerust naar 06-81966406 (Helmy Bijster).

Al onze peuteropvanglocaties zijn gesloten op de volgende dagen:

Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Herfstvakantie: 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Carnavalsvakantie: 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
Paasmaandag: 1 april 2024
Meivakantie: 29 april 2024 t/m 10 mei 2024. Koningsdag (27 april 2024) valt in het weekend. Bevrijdingsdag (5 mei) valt op zondag in de meivakantie. Hemelvaart valt ook in de meivakantie, nl. op 9 en 10 mei 2024.
Pinkstermaandag: 20 mei 2024
BHV: 29 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024

Wijzigingen en nieuwe plaatsingen worden in een overeenkomst verwerkt. Deze plaatsingsovereenkomst ontvangt u per mail. Het contract wordt versleuteld met de geboortedatum van uw peuter in cijfers. Uw peuter is geboren op 1 feb 2018, dan is het document als volgt versleuteld: 01022018. Het contract dient 1 x getekend retour te worden gestuurd aan info@spelentere.nl of aan Helmy Bijster, Mesweg 14, 6287 BH Eys

Wilt u graag een wijziging van dagdelen of wilt u meer dagdelen afnemen, dan kunt u deze aanvraag doorgeven via: info@spelentere.nl

Er zal dan zsm contact met u worden opgenomen of en wanneer deze wijzigingen mogelijk zijn.

Contact

Directeur

Helmy Bijster
Postadres: Mesweg 14
6287 BH Eys
Tel 06-81966406
E-mail: info@spelentere.nl

Administratie

Administratiekantoor Atina
Anita Klinkenberg
Kleebergerweg 2
6281 NM Mechelen
Tel: 043-4553420 of 06-13964278
E-mail: administratie@spelentere.nl