Welkom

U woont in de gemeente Gulpen-Wittem, Vaals of Simpelveld. U bent op zoek naar een peuteropvanglocatie. Dan bent u op zoek naar ons.

Wie zijn wij?

Spelentère peuterspeelzaalwerk heeft
  • 5 peuteropvanglocaties in de gemeente Gulpen-Wittem
  • 2 peuteropvanglocaties in de gemeente Vaals
  • 2 peuteropvanglocaties in de gemeente Simpelveld

Wat is peuteropvang?

Peuteropvang is er voor kinderen van 2-4 jaar om zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen. Het is een laagdrempelige voorziening bij u in de buurt waar kinderen in een veilige, uitnodigende omgeving elkaar ontmoeten, lekker kunnen spelen en vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken. De peuteropvang is de schakel tussen het gezin en de basisschool. Onze peuteropvanglocaties zijn gevestigd binnen de muren van de basisscholen.
Is uw belangstelling gewekt, neem dan gerust contact op met de peuteropvanglocatie van uw keuze.

De Peuteropvanglocaties

Peuteropvang 't Kelderke Wijlre

Tienbundersweg 1a
6321 CP Wijlre

Tel 06-30518561 (telefonisch bereikbaar tussen 8.15 uur en 13.00 uur)

email: kelderke@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang de Blokkendoos Eys

Kanariestraat 1
6287 BB Eys

Tel 06-11177678

email: blokkendoos@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang Het Speelhuis Mechelen

Hilleshagerweg 32
6281 AE Mechelen

Tel. 06 – 83 03 45 47

email: speelhuis@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang de Slotmuisjes Gulpen

Willem Vliegenstraat 9
6271 DA Gulpen

Tel. 06-38340360

email: slotmuisjes@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang 't Schatjeshoes Epen

Schoolstraat 16
6285 BB Epen

Tel. 043-4559044

email: schatjeshoes@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang Olleke Bolleke Vijlen

Vijlenberg 139
6294 AT Vijlen

Tel 06-30472181

email: ollekebolleke@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang Ukkepuk Vaals

St. Jozefplein 53
6291 HH Vaals

Tel 043-3061011

email: ukkepuk@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang Wiebel Simpelveld

Scheelenstraat 98A
6369 VZ Simpelveld

Tel 045 – 5 44 61 31

email: wiebel@spelentere.nl

Meer informatie

Peuteropvang de Kirchmuusjer Bocholtz

Wijngracht 11
6351 HJ Bocholtz

Tel 045 – 5 44 12 09

email: kirchmuusjer@spelentere.nl

Meer informatie

Algemene Informatie

Inschrijven kan via een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden of afhalen bij de peuteropvang. Een inschrijving kost 5 euro. LET OP: bij een inschrijving hoort ook een machtiging. Dit formulier kunt u ook downloaden (zie machtiging).

De ouderbijdrage wordt maandelijks geincasseerd via automatische incasso. U kunt het machtigingsformulier downloaden met de volgende link.

Het uitschrijven van uw kind doet u middels een uitschrijfformulier. Dit formulier kunt u afhalen bij de peuteropvang of downloaden via de site. Een uitschrijvingsformulier dient 1 maand voor de daadwerkelijke uitschrijving ingeleverd te worden. U hoeft alleen uit te schrijven als u eerder dan het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met de opvang stopt

Wellicht heeft u een keer extra opvang nodig. Dan kunt u als het totaal aantal peuters niet boven de 16 uitkomt, gebruik maken van een incidentele plaatsing. U betaalt hiervoor 13,00 euro per dagdeel. U kunt het bedrag voldoen bij een van de leidsters. Maakt u in een korte periode vaker gebruik van incidentele opvang, dan zal de leidster met u in gesprek gaan om van de incidentele plaatsing een vaste plaatsing te maken.

Het ruilen van dagen is binnen de peuteropvanglocaties van Spelentère niet mogelijk. Wij bieden u wel de mogelijkheid van incidentele plaatsing. Zie bovenstaande.

Vanaf 1 januari 2018 valt het peuterspeelzaalwerk onder de kinderopvang. Vanaf deze datum zijn wij dan ook geen peuterspeelzaal meer, maar peuteropvang.

Voor de gemeente Gulpen-Wittem en Vaals geldt in 2020 het volgende:

Voor de ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag geldt een uurtarief van €9,30. Een deel van deze kosten krijgt u door de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst terug.

Voor de ouder met recht op kinderopvangtoeslag en een VVE peuter geldt een uurtarief van €8,17. Over de eerste 2 dagdelen vraagt de ouder kinderopvangtoeslag aan. Het derde en vierde dagdeel wordt door de gemeente bekostigd.

Heeft u als ouder geen recht op kinderopvangtoeslag, dan blijft de gemeente verantwoordelijk. De ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel. Om te kunnen bepalen hoeveel u dient te betalen, heeft Spelentère inkomensgegevens nodig ( verdere informatie volgt via de mail). Ook hier wordt uitgegaan van een uurprijs van € 8,17.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en heeft u een VVE peuter, dan subsidieert de gemeente een deel van de ouderbijdrage. U betaalt per maand €13,20 voor de locaties in Eys, Mechelen en Vijlen. In Wijlre, Gulpen en Vaals betaalt u € 17,60.

Er geldt een minimale afname van 2 dagdelen. Wilt u meer dan 2 dagdelen afnemen, dan betaalt u de volledige uurprijs van €9,30.

Voor de peuteropvanglocaties in de gemeente Simpelveld geldt in 2020:

Voor de ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag geldt een uurtarief van €8,17. Een deel van deze kosten krijgt u door de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst terug.

Voor de ouder met recht op kinderopvangtoeslag en een VVE peuter geldt een uurtarief van €8,17. Over de eerste 2 dagdelen vraagt de ouder kinderopvangtoeslag aan. Het derde en vierde dagdeel wordt door de gemeente bekostigd.

Heeft u als ouder geen recht op kinderopvangtoeslag, dan blijft de gemeente verantwoordelijk. Het uurtarief is €8,17.  Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel wordt de korting berekend. Om  te kunnen bepalen hoeveel u dient te betalen, heeft Spelentère inkomensgegevens nodig ( verdere informatie volgt via de mail).

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en heeft u een VVE peuter, dan betaalt u aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel ( korting afhankelijk van hoogte inkomen). Het derde en vierde dagdeel wordt door de gemeente gefinancierd. Ook hier hebben we inkomensgegevens nodig ( verdere info volgt via de mail). Ook hier wordt uitgegaan van een uurprijs van € 8,17.

Er geldt een afname van 2 dagdelen. Bij een VVE indicering geldt een afname van 4 dagdelen.

Al onze peuteropvanglocaties zijn gesloten op de volgende dagen:

BHV: 10 juni 2020

Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020
Herfstvakantie:19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
Paasmaandag: 5 april 2021
Koningsdag:
27 april 2021
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag vallen in de meivakantie
Pinkstermaandag: 24 mei 2021
BHV: 9 juni 2021
Zomervakantie: 26 juli  t/m 3 september 2021

Contact

Coördinator

Helmy Bijster
Postadres: Mesweg 14
6287 BH Eys
Tel 06-81966406
E-mail: info@spelentere.nl

Administratie

Administratiekantoor Atina
Anita Klinkenberg
Kleebergerweg 2
6281 NM Mechelen
Tel: 043-4553420 of 06-13964278
E-mail: administratie@spelentere.nl