Algemene Informatie

Peuterspeelzaal Het Speelhuis is ontstaan door een samengaan van peuterspeelzaal Smurfenhol uit Mechelen en peuterspeelzaal Hummeloord uit Wahlwiller. Dit in navolging van de basisscholen uit beide plaatsen die per 1 september 2016 fuseren.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zitten we in onze nieuwe zaal in het kindcentrum te Mechelen.

Onze peuterspeelzaal is een VVE peuterspeelzaal. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie en dit betekent in de praktijk dat we op de peuterspeelzaal met hetzelfde ontwikkelingsstimulerende programma werken als groep 1 en 2 van de basisschool. Dit programma heet Speelplezier. Iedere dag is er een voorbeeldspel waarin de leidsters enkele woorden of begrippen uitbeelden in een klein toneelstukje. Daarna worden de peuters in kleine groepen verdeeld en gaan ze spelenderwijs aan de slag met deze woorden in de huishoek, het atelier of in de speciaal ingerichte themahoek. Daarnaast is er bij de inloop en aan het einde van de ochtend alle en buiten spelen tijd voor vrij spel.

Er is een goed contact met de leerkrachten van groep 1 en 2, wat zorgt voor een doorgaande lijn en te zijner tijd een soepele overgang naar de basisschool.

U kunt uw kind telefonisch of per mail aanmelden bij de leidsters. Wij maken dan met u een afspraak om samen met uw peuter eens rond te kijken op de peuterspeelzaal. U krijgt van ons tijdens dat bezoek alle informatie over praktische zaken, maar natuurlijk ook hoe we werken en hoe we ervoor zorgen dat uw peuter zich bij ons thuis voelt. Samen kunnen we dan bekijken wanneer uw peuter kan starten en op welke dagdelen u hem of haar wilt inschrijven. Onze ervaring leert  dat minimaal 2 dagdelen voor de peuter het meest prettig is.
Wilt u tegen de tijd dat uw peuter geplaatst wordt nog eens komen kijken kunt u altijd even bellen en een afspraak maken.

Adresgegevens

Hilleshagerweg 32
6281 AE Mechelen

Tel. 06-83034547

email: speelhuis@spelentere.nl

Locatie

Openingstijden

Op maandagmiddag, dinsdagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagmorgen zijn de VVE dagdelen. Maximaal 16 driejarige peuters spelen dan onder begeleiding van 2 beroepskrachten en een vrijwilligster. Driejarige peuters kunnen onze peuterspeelzaal in het kader van VVE 4 dagdelen bezoeken. Dit geldt ook voor tweejarige doelgroep- en voorrangskinderen.

Op maandagmorgen en donderdagmorgen spelen maximaal 16 tweejarige peuters onder begeleiding van één beroepskracht en twee vrijwilligsters.

Op woensdagmorgen speelt een gemengde groep van maximaal 16 twee en driejarige peuters onder begeleiding van twee beroepskrachten en een vrijwilligster.

Tweejarige peuters kunnen de peuterspeelzaal dus 3 dagdelen bezoeken. Als ze drie jaar worden schuiven ze door naar de VVE groep en kunnen ze 4 dagdelen komen.

Foto's van onze peuterspeelzaal