Algemene Informatie

Peuteropvang Het Speelhuis is ontstaan door een samengaan van peuterspeelzaal Smurfenhol uit Mechelen en peuterspeelzaal Hummeloord uit Wahlwiller.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zitten we in onze nieuwe zaal in het kindcentrum te Mechelen.

Onze peuteropvang is een VVE peuteropvang. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie en dit betekent in de praktijk dat we op de peuteropvang met hetzelfde ontwikkelingsstimulerende programma werken als groep 1 en 2 van de basisschool. Dit programma heet Speelplezier. Iedere dag is er een voorbeeldspel waarin de leidsters enkele woorden of begrippen uitbeelden in een klein toneelstukje. Daarna worden de peuters in kleine groepen verdeeld en gaan ze spelenderwijs aan de slag met deze woorden in de huishoek, het atelier of in de speciaal ingerichte themahoek. Daarnaast is er bij de inloop en aan het einde van de ochtend alle en buiten spelen tijd voor vrij spel.

Er is een goed contact met de leerkrachten van groep 1 en 2, wat zorgt voor een doorgaande lijn en te zijner tijd een soepele overgang naar de basisschool.

U kunt uw kind telefonisch of per mail aanmelden bij de leidsters. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden via de site. Wij maken dan met u een afspraak om samen met uw peuter eens rond te kijken op de peuteropvang. U krijgt van ons tijdens dat bezoek alle informatie over praktische zaken, maar natuurlijk ook hoe we werken en hoe we ervoor zorgen dat uw peuter zich bij ons thuis voelt.
Tegen de tijd dat uw peuter geplaatst wordt nemen we contact op voor een nadere kennismaking.

 

 

De medewerkers van het Speelhuis:

Juf Henriëtte, beroepskracht

Juf Tiny, beroepskracht

 

Juf Saida, beroepskracht

Juf Tinie, vrijwilligster

Juf Marlies, vrijwilligster

Juf Maria, vrijwilligster

Adresgegevens

Hilleshagerweg 32
6281 AE Mechelen

Tel. 06-83034547

email: speelhuis@spelentere.nl

Locatie

Openingstijden

Wij zijn elke ochtend geopend van 8.30 uur tot 11.45 uur.

Foto's van onze peuteropvang